ΝΑΣΤΡΙΤΖΙΝΙ-ΓΚΑΙΝΤΑ-Ν ΣΕΡΡΩΝ (ΑΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΔΡΑΜΑΣ)